đăng ký
thành viên
* Email 
  Địa chỉ email của bạn: Bạn phải nhập vào địa chỉ email chính xác. Nếu bạn chưa có email bạn có thể truy cập vào website Yahoo! Mail để đăng ký địa chỉ email mới.
  Username của bạn sẽ được hiện trên hồ sơ của bạn.
* Mật khẩu  
* Nhập lại mật khẩu 
  Mật khẩu của bạn: Có thể sử dụng ký tự chữ hoặc ký tự số. Nhỏ nhất là 6 ký tự, nhiều nhất là 20 ký tự.
* Tên 
*Họ lót 
* Ngày sinh    
Giới tính 
Tình trạng hôn nhân 
Phone 
Địa chỉ 
Quận/Huyện 
Tỉnh/TP 
 
* Thông tin bắt buộc